Najnowsze informacje dotyczące młodocianych pracowników

Aktualności

  • Dodano: 2020-04-27

Najnowsze informacje dotyczące młodocianych pracowników


Szkoły pozostają zamknięte do 24 maja. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły, mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego od obowiązku świadczenia pracy także do 24.05.2020 r. - podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DZ.u. 2020 poz. 568:

 

"Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póżn. zm. [7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy."


Najnowsze informacje

Młodociani pracownicy, a odmrażanie gospodarki!

W nawiązaniu do wczorajszej konferencji Ministerstwa Rozwoju przypominamy jakie są obowiązujące przepisy w sprawie...

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Zbliża się wyjątkowy czas...

Czytaj więcej

NOWE INFORMACJE ! Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Obowiązujące przepisy przewidują konkretne wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla firm i osób...

Czytaj więcej