Najnowsze informacje dotyczące młodocianych pracowników

Aktualności

  • Dodano: 2020-04-27

Najnowsze informacje dotyczące młodocianych pracowników


Szkoły pozostają zamknięte do 24 maja. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki, w tym także szkoły, mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Przedłuża się okres zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego od obowiązku świadczenia pracy także do 24.05.2020 r. - podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DZ.u. 2020 poz. 568:

 

"Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póżn. zm. [7])) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy."


Najnowsze informacje

Informacje związana z organizacją egzaminów

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wznawia przeprowadzanie egzaminów czeladniczych,...

Czytaj więcej

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi...

Czytaj więcej

Młodociani pracownicy

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje o opublikowanym...

Czytaj więcej

Uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020...

Czytaj więcej

Uczniowie klas trzecich mogą wrócić do firm

W dniu 28.05.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Czytaj więcej