Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne

Aktualności

  • Dodano: 2021-04-26

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne


Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek - Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. OZNACZA TO, ŻE MŁODOCIANI PRACOWNICY POSIADAJĄCY UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO I BĘDĄCY UCZNIAMI KLASY I-III OD 26 KWIETNIA 2021 R. W WYZNACZONE DNI TYGODNIA ZGODNIE ZE SZKOLNYM PLANEM NAUCZANIA, POWINNI STAWIĆ SIĘ U PRACODAWCÓW

Decyzje te dotyczą uczniów - pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także czterech zakwalifikowanych do czerwonej strefy.

"Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi ( ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z)

Okres ten został wydłużony do 25.04.2021 rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia o określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a z wczorajszych zapowiedzi przedstawicieli rządu  wynika, iż zostaje przedłużony na kolejny tydzień.

Jak już informowaliśmy zakaz dotyczy świadczenia usług m.in. w salonach fryzjerskich w których nie mogą być przyjmowani klienci, ale pracownicy oczywiście tak, w tym młodociani pracownicy, którzy mogą przebywać w miejscu pracy i realizować program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładach klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

 

 


Najnowsze informacje

SZANSE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Projekt „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) realizowany jest przez Samorząd Województwa...

Czytaj więcej

Uczniowie klas III branżowej szkoły I stopnia wracają na zajęcia praktyczne od 19.04.2021 r.

Od 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub...

Czytaj więcej

Przedłużenie obostrzeń

Przedłużone zostają obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia, w związku z powyższym młodociani...

Czytaj więcej