Refundacja

Przypominamy o składaniu dokumentów rozliczeniowych za okres:

03.2020r. - 08.2021r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Kserokopia deklaracji ZUS

  • DRA
  • RCA
  • RSA
  • listy płac z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia
  • dowody wpłaty ZUS