Wynagrodzenie młodocianych pracowników XII/2021-II/2022

 

 

Wynagrodzenie młodocianych pracowników brutto/netto obowiązujące w okresie

 

XII/2021 - II/2022

Kwota I rok 5%

II rok 6%

III rok 7%
brutto 282,87 339,44 396,01
netto 244,09 292,90 341,72

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 4% - brutto 226,29 

                                                                                  -  netto 195,27

 

Wynagrodzenie młodocianych pracowników brutto/netto obowiązujące w okresie

 

IX - XI/2021

Kwota I rok 5% II rok 6% III rok 7%
brutto 275,23 330,27 385,32
netto 237,50 258,00 332,49

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 4% - brutto 220,18

                                                                                  - netto 190,00