Harmonogram organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 r

Aktualności

  • Dodano: 2021-11-18

Harmonogram organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 r


Mistrzowie Szkolący uczniów

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W LESZNIE uprzejmie informuje, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. 

 

Więcej informacji w linku poniżej:

1.WAŻNE:/userfiles/files/WA%C5%BBNA%20INFORMACJA%20%20w%20sprawie%20przeprowadzania.docx

2.Harmonogram:/userfiles/files/Harmonogram%20organizacji%20e


Najnowsze informacje

SZANSE DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Projekt „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) realizowany jest przez Samorząd Województwa...

Czytaj więcej

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej

Uczniowie klas III branżowej szkoły I stopnia wracają na zajęcia praktyczne od 19.04.2021 r.

Od 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub...

Czytaj więcej

Przedłużenie obostrzeń

Przedłużone zostają obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia, w związku z powyższym młodociani...

Czytaj więcej